اهداف هنر رزمی زوران

اصل فلسفه 

 حاکمیت بر ضربه زدن به نقاط حساس بدن ، یافتن ضعف حریف ، قفل مفصل ، برهم زدن استقرار فکری وتاکتیکی مهاجم ، آماده بودن جهت مبارزات مختلف ، یافتن و پیدا کردن تکنیکهای مختلف و جدید و مدرن روز دنیا ، همیشه  در تحول و پیشرفت بودن ، علمی بودن و همراه بودن با تمرینات فیزیکی و روحی جهت تمرکز روحی و بدنی ، کنترل روان و یک انسجام قوی بین رشته های مختلف ورزشی . تمامی اعضا و نیرو های این سبک پیرو و خط ولایت می باشند و آموزه های خویش را در راه  خدمت به اسلام و کشور عزیزمان استفاده میکنند .  ایرانی فرهنگ را در : خاک ، خون ، خط ولایت ، تاریخ ، دین ، فلسفه ، هنر شعر و خداپرستی و ولایت مداری را راز سرافرازی جامعه ی خود میداند .

/ 0 نظر / 27 بازدید