لباس سبک رزمی زوران

لباس زوران از رنگ سبز و بر دور یقه آن و بغل آستین و بغل شلوار از سه رنگ سبز ،سفید و قرمز به نشانه اصیل بودن این سبک ایرانی و نماد پرچم غرور آفرین این سرزمین میباشد . رنگ سبز نشانه جاودانگی و مدرن بودن است و این لباس و این لباس نشانه ی
متحول بودن این سبک است . رنگ سبز نشانه دهنده و تراوش و زنده شدن روش های مدرن و نوین در مبارزه می باشد .

لباس سبک رزمی زوران به این صورت میباشد

 

/ 0 نظر / 136 بازدید