کلاس های سبک رزمی زوران

آموزش مبارزات رینگی ، قفسی و دفاع شخصی های سلاح سرد

خیابان شهید رجایی  به سمت شمال سمت چپ استخر یاداوران طبقه دوم سالن کشتی روزهای فرد

20 الی21:30

شماره تماس 09192240237 استاد حبیب الله محمّدی

/ 0 نظر / 36 بازدید