مبارزات سلاح در سبک زوران

چوب : تکنیکهای چوب سه کاربردی میباشد . چوب ، نیزه ،اسلحه

عصا : تک کاربردی

تک تونفا : دو کاربردی . سلاح و بدون سلاح ، دفاع شخصی پلیسی کماندویی ، کاتا و مبارزه

جفت تونفا : دو کاربردی . سلاح و بدون سلاح دفاع شخصی پلیسی

/ 0 نظر / 21 بازدید